Seneste nyt

24-August-2019

Resultater Ægirstævne 2019

Ægir Klubstævne 2019 - 24 aug 2019

T8 Tölt - A-finale
Resultatliste
Kvalifikation: Extra


POS # RYTTER/HEST TOT
DOMMER A B SUB

01 006 Kent Nielsen
Fifla fra Bækken 6,00
ARBE 6,0 (1) 6,0 (1) 6,00
HØJR 6,0 (1) 6,0 (1) 6,00
02 033 Jens Mortensen
Kolbein fra Bjarup 5,50
ARBE 5,5 (2) 5,5 (2) 5,50
HØJR 5,5 (2) 5,5 (2) 5,50
03 005 jørgen thomsen
Ljomi fra Gartnervænget 5,38
ARBE 5,5 (2) 5,0 (3) 5,25
HØJR 5,5 (2) 5,5 (2) 5,50
04 013 Jesper Nyvang
Gauti fra valhal 5,25
ARBE 5,5 (2) 5,0 (3) 5,25
HØJR 5,5 (2) 5,0 (4) 5,25
05 026 Signe Lyngø Pallesen
Logi fra Udgård 5,13
ARBE 5,5 (2) 5,0 (3) 5,25
HØJR 5,0 (5) 5,0 (4) 5,00

--- 027 Lisa Lambertsen
Safir fra trindsgardi Withdrawn


Udført 24 august 2019 14:09:16
IceTest 1.1.800 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org

21-August-2019

stævneprogram og følskue

Ægir Klubstævne 2019 – Program

Lørdag den 24/8

Tiderne er vejledende og det er speakerens udmeldte tider der gælder.

0800 Cafeteria og check-in åbner – der sælges kaffe og rundstykker
-husk tro og love erklæring, dog minus vaccination
- husk kontanter – der kan ikke bruges mobilpay eller kort.
- husk at tjekke hjælperlisten og se hvilken opgave du skal hjælpe med.

0830 Ryttermøde foran sekretariatet.

0900 T8 Senior

0945 T8 Junior

1015 T5

1045 4.5 junior

1130 4.5 senior

1215 4.3

Frokost og banepleje -der kan købes pølser m.m. i cafeteriaet(husk kontanter)

1315 3gang -direkte finale og præmieoverrækkelse

1330 Finale T8 senior

1400 Finale T8 junior

1430 Finale T5

1500 Finale 4.5 Junior

1530 Finale 4.5

1600 Finale 4.3

1615 Øltølt - det er muligt at eftertilmelde sig i sekretariatet.

1830 Fællesspisning på terrassen.


Følskue lørdag den 28/9

tilmelding til følskue på dette link https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=6662&view=info

01-August-2019

Klubstævne 2019

Invitation til klubstævnet:

Ægir: Klubstævne 2019

24. august 2019

Kun for medlemmer af Islænderklubben Ægir

Islænderklubben Ægir inviterer alle medlemmer til hyggeligt klubstævne lørdag d. 24. august 2019 på Ægirs bane, Hjortdalvej 369, 9460 Brovst.

Vi håber, at ryttere på alle niveauer har lyst til at være med, og der er ikke krav om rytterlicens.

Lørdag aften inviteres til rytterfest på terrassen, som vi håber mange har lyst til at støtte op om – af hensyn til indkøb og koordinering, håber vi, I vil melde jer til mad i god tid. I kan melde jer til spisning på tlf. 61543673 senest d. 14 august.

Det er muligt at campere på pladsen ganske gratis, dog uden strøm.

Der er plads til max. 75 deltagere ved stævnet.

Hvis der er klasser med færre end 6 deltagere, rides der direkte finale.

Discipliner:

4-gang:
4.5 junior, 4.5 senior og 4.33-gang:
Skridt, trav, galop eller skridt, trav, tölt.Tölt:
T.8 senior, T.8 junior, T.5.Øltölt:
Vi skal have fundet klubmesteren i øltölt 2019, hvilket betyder, at man både rider om kap OG skal beholde mest muligt øl i kruset.

Der må rides 1 tölt, - og 1 gangartsklasse – 4-gang eller 3-gang pr. ekvipage. Udover de to klasser, kan man tilmelde sig øltølt.

De almindelige klasser koster 150 kr/klasse mens øltölt koster 50 kr.

Alle klasserne er ”Beautiful riding” hvor vores dommere kan give op til 0,5 point i bonus eller fradrag, alt efter hvordan rytteren rider sin hest.

Øvrigt:
Sponsorgaverne fordeles ved lodtrækning mellem gaverne blandt de placerede ryttere i hver klasse.

Alle bedes vælge noget, de gerne vil hjælpe med; ledvogter, dommersekretær, cafeteria eller andet.

Medbring: ”tro og love erklæring”. Hvis der er tvivl om sygdom m.m. er det Kent, der har det sidste ord, da vi er så heldige, at vi må benytte hans faciliteter i klubben.

Fold/boks:

Fold koster 50kr. og du skal selv medbringe hegnsmateriale hertil.Boks koster 250kr. og du skal selv gøre boksen ren efter stævnet. Boksene er ikke lukkede. Vi henviser til at hingste står i boks, men er der særlige omstændigheder, bedes du kontakte os.

Tilmelding og betaling:
Tilmelding sker via SPORTI til og med den 13. august klokken 18.00. Eftertilmelding er muligt til gangartsklasserne, hvis tidsplanen tillader det, mod et gebyr på 50kr/klasse.

Øltölt kan man også tilmelde sig på dagen..

Med dyrlægeerklæring er det muligt at få refunderet startgebyret ved framelding.

Tidsplan for stævnet offentliggøres nogle dage før stævnet på Ægirs hjemmeside.

Evt. spørgsmål angående stævnet, kontakt Lisa Lambertsen , aegirklub@gmail.com

Vi glæder os til at se jer til nogle rigtig hyggelige dage.

15-Marts-2019

referart generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling i Ægir 27. februar 2019
Med deltagelse af ca. 18 medlemmer
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag (senest 14 dage før)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Liza (ønsker genvalg), Uffe (ønsker genvalg), Mads (ønsker genvalg). Konstituering foregår efter valget.
7. Valg af revisor (Lone Førgaard er p.t.) og revisorsuppleant (Birger Lund Nielsen er p.t.)
8. Evt.

Referat:
1) Niels Møller blev valgt som dirigent – det blev konstateret at generalforsamling er rettidigt indkaldt.
2) Lisa læste formandens beretning. Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt med applaus! Beretningen er vedhæftet som bilag
3) Uffe fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt med applaus.
4) Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen har besluttet at klubben skal betale for el-forbrug på banen og i skurvogn. For at dække den fremtidige udgift og samtidig have midler til vedligeholdelse af bane og skurvogn er bestyrelsens forslag at lade kontingent stige med 50 kr – og det er kassereren som sikrer at dette beløb øremærkes og adskilles i regnskabet. Herefter bliver det indtil videre frit for Ægirs medlemmer at bruge banen. I forbindelse med stævner og undervisning er banen dog reserveret til disse arrangementer og Kent/Charlotte kan såfremt behov opstår opsætte regler for tider hvor banen kan benyttes.
Det forslås at et enkelt medlemskab skal koste 250 kr (tidl. 200 kr) + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, og et familie medlemskab skal koste 350 kr (tidl. 300 kr) + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, uanset antal af familie medlemmer der bor på samme adresse.
Forslaget blev godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelse – valgt er Lisa, Mads og Uffe (alle 2 år)
Suppleanter – opstillet er Lars Bruun, Karsten Trudsholm og Jeanet Lemng. Valgt er Lars og Karsten (begge 1 år)
7) Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt er Niels Møller som revisor og Birger Lund Nielsen som revisorsuppleant (begge 1 år)

8) Eventuelt
Der blev drøftet hvordan medlemmer inddrages mere som hjælpere i arrangementerne. Ved opslag til hvert arrangement på hjemmeside og på facebook, vil det være oplagt at der skrives navn, tlf.nr og mailadresse på tovholder til arrangementet. Herved vil det være lettere for medlemmer at kontakte tovholder hvis man vil hjælpe – evt. også med oprydning mv. efter et arrangement som tovholder skal sørge for.
PLANER FOR ARRANGEMENTER I 2019
- Yoga rytterkursus.
- Hyggeaften med Lisa Møller & John Siiger i marts.
- Juniorweekend i foråret.
- Hingstetur – endnu ikke aftalt hvor
- Bagagerumssalg en lørdag formiddag – bytte/sælge div. hesteudstyr evt. kombineret med en ridetur.


Ref: Gitte og UffeNB!
1. bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag d. 6. februar kl 19.

Efter generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:
Lisa Lambertsen, nr. Øksevej 129, 9460 Brovst
Tlf: 6154 3673,
Mail: Lisalambertsen@gmail.com

Kasserer: Uffe Bruun, Hjortdalvej 317, 9460 Brovst
Tlf: 30489600
Mail: uffebb@gmail.com

Best. medlem:
Mads Lykke Pedersen, Janumvej 138, 9460 Brovst
Tlf.: 2023 2484
Mail: janumvej138@gmail.com

Best. medlem:
Jesper Nyvang, Stjerslevvej 14, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 4057 4770
Mail: Jespernyvang@hotmail.com

Best. medlem:
Thomas Trudslev, Rendbækvej 106, 9493 Salltum
Telf: 4220 0041
Mail: Ttp98@icloud.com

Suppleant: Karsten Trudslev, Rendbækvej 106, 9493 Saltum
tlf: 3051 3150
Mail: karstentpedersen@hotmail.com

Suppleant: Lars Bruun
Tlf: 26207634
Mail: bruun.lars@gmail.comFormandsberetning 2019 i Ægir
Jeg vil starte med at fortælle at sidste år endte vi på 157 medlemmer hvor 110 af dem var kvindelige og 46 mandlige plus 26 under 18.
Så vil jeg fortælles lidt om alle de arrangementer der været i det forløben år.
Vi startede sidste år ud med en hingstetur til Teland som var både en meget lærerig dag og en dag hvor vi fik set nogle rigtige flotte hingste med og uden rytter.
Så fik som altid også afholdt ”Se din hest med en kåringsdommers øjne” med John siiger som også var en rigtige lærerig dag og John havde i år også selv en hest med som han viste frem så man kunne se hvordan en første klasse hest skal være bygget.
I løbet af det forgangene år har vi også afholdt hele tre stævner som altid har været fyldt med godt humør, hjælpsomme mennesker og masser af hygge.
Stævne:
- Drive-in stævne
- Hyggestævne
- Vinterstævne
Der har også været afholdt junior weekend hvilket jeg er sikker på alle junior som var med synes var en rigtigt fed weekend. Der var undervisning med Kent O og Charlotte Holst, rideture, og øl-tølt og lækker mad tilberedt over bål.
Så har der også været føl og plageskue som igen igen var en succes med fuldt antal tilmeldte heste. Og i år var i heldige at få nogle rigtige flotte rosetter fra best in breeding. Plus fine sponser præmier.

Undervisning har igen været fyldt med undervisning både den hyggelige og mere seriøse type undervisning.
Lonnie har som hun plejer haft sit super hyggelige tirsdagshold med plads til alle.
Kent har undervist vores juniorer hver uge og Camillia har kommet hver anden torsdag med fuldt hold hver gang.

Vi fik også afholdt vores årlige julefrokost her var Uffe som altid klar på at underholde og lave en lille konkurrence med en fin præmie.
Jeg kan ikke gøre formandsberetningen færdig før jeg nævner Ægirs spids kompetence ”hyggelige rideture”. Der har sidste år, som alle de andre år selvfølgelig været masse af hyggelige fælles rideture. Der har været den ugentlige ridetur, der normalt starter her hos Kent. Der har der været påsketur med efterfølgende påskefrokost og Juleridetur med æbleskiver bagefter plus nogle flere.
Vi i bestyrelsen modtager gerne imput hvis der er nogen der har ideer/forslag til arrangementer i det nye år eller tænker der er noget der skal korrigeres.
Her tilslut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne gerne takke alle de frivillige som har hjulpet til med stævner, følskue, rideture osv. Uden jer ville det ikke være muligt at kunne afholde alle disse arrangement så KÆMPE tak til jer. Med speciel tak til Kent og Charlotte for fortsat at ligge sted og tid i klubben.
Med håbet om et godt møde overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingen.

27-September-2018

Aktuelle nyheder

alle aktuelle arrangementer vil som regel blive lagt på Ægirs facebook side:

https://www.facebook.com/groups/1417978255107104/

08-August-2018

Rideforbud

Rideforbud.!
Det er ikke længere muligt at ride fra Kent og Charlotte til Fosdal Plantage via ejendommen på Hjortdalvej 367.(ejendommen bag ved ridebanen)
Vi beder Ægirs medlemmer om at respektere dette og spørgsmål hertil kan stilles til bestyrelsen.
mvh
Ægirs bestyrelse.

21-September-2017

Junior hold

• Juniorhold – se opslag på Ægirs Facebook side https://www.facebook.com/groups/1417978255107104/

04-September-2017

Fællesture

Der er fælles rideture hver søndag kl 10 fra Hjortdalvej 369, hvis ikke andet aftales.
Nærmere info hos Kent Nielsen 26875434

20-Maj-2017

fællesture rideregler

Rideregler i Ægir:

Fællesrideturene er en stor oplevelse for heste og ryttere som gerne skal foregå uden uheld og gener, så det er en god oplevelse for alle og så ryttere fortsat har lyst til at deltage.

Risiko for ulykker og skader skal minimeres.
Opskruet tempo, farlige situationer hvor en hest stikker ukontrolleret af, og ”usikre ture” vil få nogle til at blive hjemme.
Men samtidig skal der heller ikke være for meget ”kæft, trit og retning” og for meget ridesko-leturridning, – så det er en balancekunst at forene rideglæde og sikkerhed.

Så derfor skal vi huske følgende:
- Forrytter må ikke overhales uden det er aftalt.
- Hold afstand til forangående hest.
- Ingen hurtig overhaling i kolonnen.
- Slut op i kolonnen så der ikke kommer for meget elastikvirkning.
- Rytter skal kunne styre sin hest på normal vis for at kunne deltage.

Maj 2017 / Ægirs bestyrelse

01-April-2017

Klubjakker

Nyt om klubjakker- se under fanen nyheder