Seneste nyt

28-Januar-2019

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Islænderklubben Ægir
Onsdag d. 27 februar kl. 19.30 Hjortdalvej 369, 9460 Brovst
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag (senest 14 dage før)
1. Bestyrelsen stiller forslag om at hæve kontingentet med 50 kr og samtidig afskaffe banegebyret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er; Uffe Bruun (ønsker genvalg), Lisa Lambertsen(ønsker genvalg)og Mads Lykke Pedersen (ønsker genvalg), og suppleant Dan Kristensen (ønsker ikke genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Du bedes betale kontingent inden den 3101 2019 for at få stemmeret på generalforsamlingen. Alternativt skal du selv medbringe kvittering fra SPORTI.

Vi håber at se mange af jer

På bestyrelsens vegne
Mads

PS: Hvis du af en eller anden grund ikke har fået en opkrævning, sender vi gerne en ny opkrævning på medlemskab, ligesom vi gerne retter til, hvis der skal foretages ændringer m.m

12-Januar-2019

Vinterstævne

Ægir vinterstævne 2019
9. februar 2019 kl 0900
Vesterstrand Ridecenter/Hanherred Hestesportsklub, Gøttrupstrandvej 58, 9690 Fjerritslev


Islænderklubben Ægir inviterer alle medlemmer til hyggeligt vinterstævne lørdag 9. februar

Vi håber, at ryttere på alle niveauer har lyst til at være med, og der er ikke krav om rytterlicens. Heste med grønt pas er også velkomne og alle ryttere skal medbringe tro og love erklæring.

Der er plads til max. 50 deltagere ved stævnet.

Cafeteriaet vil være åbent og der kan købes diverse mad og snacks – husk kontanter.

Hvis der er klasser med færre end 6 deltagere, rides der direkte finale.
Discipliner:
4-gang:
4.5 og 4.3
Tölt:
T.8 , T.5.
.
Der må rides 1 tölt, - og 1 - 4-gang pr. ekvipage.
De almindelige klasser koster 150 kr/klasse for medlemmer af Ægir. For andre er det 200 kr/klasse.
Alle bedes vælge noget, de gerne vil hjælpe med; ledvogter, dommersekretær, cafeteria, opryd-ning efter stævne eller andet.

Medbring: ”tro og love erklæring”.

Fold/boks:
Fold koster 50kr. og du skal selv medbringe hegnsmateriale hertil.
Boks koster 200kr. Du skal selv gøre boksen ren efter stævnet. Kan kun bruges fra 9-16.

Tilmelding og betaling:
Tilmelding sker via SPORTI til og med den 2. februar 2019 klokken 18.00. Eftertilmelding er mu-ligt til gangartsklasserne, hvis tidsplanen tillader det, mod et gebyr på 50kr/klasse. Link https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=6144

Med dyrlægeerklæring er det muligt at få refunderet startgebyret ved framelding.

Tidsplan for stævnet offentliggøres nogle dage før stævnet på Ægirs hjemmeside og på Face-book.
Vi forventer at starte kl 0900

Evt. spørgsmål angående stævnet, kontakt Kent Nielsen på messenger
Vi glæder os til at se jer til en rigtig hyggelig dag.
Mødested/startsted
Adresse: Vesterstrand Ridecenter/Hanherred Hestesportsklub, Gøttrupstrandvej 58, 9690 Fjer-ritslev

30-November-2018

Kontingent 2019

Der er nu udsendt kontingentopkrævninger ud via e-mail til alle nuværende medlemmer.
Vær opmærksom på at der nu findes 2 typer medlemskab: enkelt medlemskab og familliemedlemskab for alle i samme husstand.
Har du ikke fået en opkrævning kan du melde dig ind her:

https://www.sporti.dk/club.php?id=68&v=cj

27-September-2018

Aktuelle nyheder

alle aktuelle arrangementer vil som regel blive lagt på Ægirs facebook side:

https://www.facebook.com/groups/1417978255107104/

08-August-2018

Rideforbud

Rideforbud.!
Det er ikke længere muligt at ride fra Kent og Charlotte til Fosdal Plantage via ejendommen på Hjortdalvej 367.(ejendommen bag ved ridebanen)
Vi beder Ægirs medlemmer om at respektere dette og spørgsmål hertil kan stilles til bestyrelsen.
mvh
Ægirs bestyrelse.

05-Marts-2018

Referat fra Generalforsamling

21-September-2017

Junior hold

• Juniorhold – se opslag på Ægirs Facebook side https://www.facebook.com/groups/1417978255107104/

04-September-2017

Fællesture

Der er fælles rideture hver søndag kl 10 fra Hjortdalvej 369, hvis ikke andet aftales.
Nærmere info hos Kent Nielsen 26875434

20-Maj-2017

fællesture rideregler

Rideregler i Ægir:

Fællesrideturene er en stor oplevelse for heste og ryttere som gerne skal foregå uden uheld og gener, så det er en god oplevelse for alle og så ryttere fortsat har lyst til at deltage.

Risiko for ulykker og skader skal minimeres.
Opskruet tempo, farlige situationer hvor en hest stikker ukontrolleret af, og ”usikre ture” vil få nogle til at blive hjemme.
Men samtidig skal der heller ikke være for meget ”kæft, trit og retning” og for meget ridesko-leturridning, – så det er en balancekunst at forene rideglæde og sikkerhed.

Så derfor skal vi huske følgende:
- Forrytter må ikke overhales uden det er aftalt.
- Hold afstand til forangående hest.
- Ingen hurtig overhaling i kolonnen.
- Slut op i kolonnen så der ikke kommer for meget elastikvirkning.
- Rytter skal kunne styre sin hest på normal vis for at kunne deltage.

Maj 2017 / Ægirs bestyrelse

01-April-2017

Klubjakker

Nyt om klubjakker- se under fanen nyheder