Seneste nyt

21-Januar-2018

Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Islænderklubben Ægir

Mandag d. 12 februar kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag (senest 14 dage før)
Forslag omkring fastsættelse af nyt kontingent:
Det nuværende kontingent er således at et enkelt medlemskab koster 200,00 kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, og et familie medlemskab koster 200kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr for første medlem, og efterfølgende medlemmer der bor på samme adresse koster 25kr.

Det forsåles at et enkelt medlemskab skal forsat koster 200,00 kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, men et familie medlemskab skal i stedet koste 300 kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, uanset antal af familie medlemmer der bor på samme adresse.
Ændring forslås på baggrund af at DI opkræver 25kr pr medlemskab af klubben, dvs. at de 25kr der bliver betalt pr. ekstra medlem går direkte til DI og ikke Ægir.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er; Jesper (ønsker genvalg) og Emma (ønsker ikke genvalg) og suppleanter; Jytte (ønsker genvalg) og Dan (ønsker genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Du bedes betale kontingent inden den 11.2.18 for at få stemmeret på generalforsamlingen. Alternativt skal du selv medbringe kvittering fra SPORTI.

Vi håber at se mange af jer

På bestyrelsens vegne
Lisa

PS: Hvis du af en eller anden grund ikke har fået en opkrævning, sender vi gerne en ny opkrævning på medlemskab, ligesom vi gerne retter til, hvis der skal foretages ændringer m.m.

28-November-2017

Arrangementer

Kommende arrangementer i

Generalforsamling mandag den 12/2 kl 1900

Drive in stævne 20 april 2018

Klubstævne 25-26 august 2018

21-September-2017

Junior hold

• Juniorhold – se opslag på Ægirs Facebook side https://www.facebook.com/groups/1417978255107104/

21-September-2017

nyhedsbrev

04-September-2017

Fællesture

Der er fælles rideture hver søndag kl 10 fra Hjortdalvej 369, hvis ikke andet aftales.
Nærmere info hos Kent Nielsen 26875434

20-Maj-2017

fællesture rideregler

Rideregler i Ægir:

Fællesrideturene er en stor oplevelse for heste og ryttere som gerne skal foregå uden uheld og gener, så det er en god oplevelse for alle og så ryttere fortsat har lyst til at deltage.

Risiko for ulykker og skader skal minimeres.
Opskruet tempo, farlige situationer hvor en hest stikker ukontrolleret af, og ”usikre ture” vil få nogle til at blive hjemme.
Men samtidig skal der heller ikke være for meget ”kæft, trit og retning” og for meget ridesko-leturridning, – så det er en balancekunst at forene rideglæde og sikkerhed.

Så derfor skal vi huske følgende:
- Forrytter må ikke overhales uden det er aftalt.
- Hold afstand til forangående hest.
- Ingen hurtig overhaling i kolonnen.
- Slut op i kolonnen så der ikke kommer for meget elastikvirkning.
- Rytter skal kunne styre sin hest på normal vis for at kunne deltage.

Maj 2017 / Ægirs bestyrelse

01-April-2017

Klubjakker

Nyt om klubjakker- se under fanen nyheder