Referat af generalforsamling i Ægir 12. februar 2018

Med deltagelse af ca. 26 medlemmer

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag (senest 14 dage før)

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: Jesper (ønsker genvalg), Emma (ønsker ikke genvalg), Jytte (ønsker genvalg) og Dan (ønsker genvalg. Konstituering foregår efter valget.

 1. Valg af revisor (Lone Førgaard er p.t.) og revisorsuppleant (Birger Lund Nielsen er p.t.)

 2. Evt.

 

Referat:

 1. Christian holm blev valgt som dirigent – det blev konstateret at generalforsamling er rettidigt indkaldt.

 2. Lisa læste formandens beretning. Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt med applaus!

 3. Uffe fremlagde det reviderede regnskab.  Regnskabet blev godkendt med applaus.

 4. Forslag om nyt kontingent er fremsat rettidigt.

 5. Behandling af indkomne forslag.

Ændring af kontingent: Det nuværende kontingent er således at et enkelt medlemskab koster 200,00 kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, og et familie medlemskab koster 200kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr for første medlem, og efterfølgende medlemmer der bor på samme adresse koster 25kr.

Det foreslås at et enkelt medlemskab skal forsat koster 200,00 kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, men et familie medlemskab skal i stedet koste 300 kr + SPORTI administrationsgebyr 11,00 kr, uanset antal af familie medlemmer der bor på samme adresse.

Ændringen blev vedtaget, dog således at bestyrelsen skulle undersøge til næste GF om der i forhold til DI er behov for ændringer til næste GF.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Jesper Nyvang og Jytte Dencker blev valgt til bestyrelsen (begge 2 år). 

Dan Kristensen og Thomas Trudslev blev valgt til suppleanter (begge 1 år)

 1. Valg af revisor 1 år og revisorsuppleant.

Genvalg af Lone Førgaard som revisor og Birger Lund Nielsen som revisorsuppleant (begge 1 år).

 1. Eventuelt

 • Der kan købes klistermærker med Ægirs logo. Små klistermærker koster 30kr og store klistermærker koster 60kr. De kan købes ved Kent. Hvis man ønsker anden farve eller størrelse end det klubben har så kan Jesper kontaktes.

   

  Til slut takkede Lisa for alle de frivillige der havde hjulpet med arrangementer mv - og Kent og Charlotte fik en stor applaus for deres hjælpsomhed og gæstfrihed.

 

 

Ref: Lisa

 

 

 

NB!

1 bestyrelsesmøde er aftalt til mandag d. 26. februar kl 19 – Jytte sørger for noget til kaffen og der skal vi lige have fundet en næstformandJ

 

Efter generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Formand:

Lisa Lambertsen, nr. Øksevej 129, 9460 Brovst

Tlf: 61543673,

Mail: Lisalambertsen@gmail.com

 

Kasserer: Uffe Bruun, Hjortdalvej 317, 9460 Brovst

Tlf: 30489600

Mail: uffebb@gmail.com

 

Best. medlem:

Mads Lykke Pedersen, Janumvej 138, 9460 Brovst

Tlf.: 98217789

Mail: janumvej138@gmail.com

 

Best. medlem:

Jesper Nyvang, Stjerslevvej 14, 9690 Fjerritslev

Tlf.: 40574770

Mail: Jespernyvang@hotmail.com

 

Best. medlem: Jytte Dencker, Østergade 99, 9460 Brovst,

tlf: 61511321

Mail: jytte.dencker@gmail.com

 

Suppleant: Dan Kristensen, Hjortdalvej 394, 9460 Brovst, tlf: 40282881

Mail: Jeda_kristensen@hotmail.com

 

Suppleant: Thomas Trudslev , Rendbækvej 106 Saltum , tlf: 42200041

Mail: Ttp98@cloud.com   

Formandsberetning i Ægir 2018

Jeg kan starter med at fortælle, at vi det sidst år endte på 155 medlemmer, hvilket betyder vi har haft en lille tilbage gang i forhold til året før, hvor vi var 185 medlemmer. Hvis man vil se hvordan medlemmerne fordeler sig på de forskellige aldersgrupper, kan man se det på de papir der er lagt ud.

I år er vi indtil videre 119 medlemmer, men som man kan se på figuren, fra det sidste år så stiger medlemstallet altid i løbet af året, især op til stævnerne.

 

Det første arrangement vi afholdte sidste år, var et spændende foredrag d. 28 februar med adfærdsbiologi og Mc timoney dyrekiropraktor Rikke Marie Andersen. Hun fortalt bl.a. om hesten adfærd, indlæring, intelligens, fysiologi i forhold til ridning, og en smule om hvad man skal være opmærksom på omkring sadler.  

I marts havde vi planlagt arrangement ”Se din hest med en kårings dommers øjne” desværre var der alt for få tilmeldte til, at vi kunne afholde det.

I april var den årlige hingstetur, som gik ud til Rasmus Møller Jensen. Der havde de fremmødte et par hyggelige time, hvor de fik set Rasmus’ flotte hingste og hans stald, plus der var mulighed for at gøre en god handel i hans ride udstyrsforretning. 

I april afholdte vi også et drive- in stævne en lidt regnfuld fredag aften. Stævnet var som altid rigtige hyggeligt, og det afholdte tilsyneladende heller ingen rytter for at deltage, og have det sjovt selvom det regnede. For som man siger der findes ikke dårligt vejr kun dårlig påklædning.

I maj havde vi to dage hvor B-instruktør Helle Nielsen kom og underviste. Der var både teori som indeholdte rytterøvelser og alm. rideundervisning.

Det årlige hyggestævne blev igen afholdt i august, og var som altid en succes. Der var masser af hygge, glade tilskuer, søde hjælper, kompetente dommer og en masse dygtige rytter. Der blev selvfølgelige også afholdt en lidt dramatisk øl-tølt, konkurrence hvor det blev erfaret, det er vigtigt at tjekke om gjorden er spændt, og der blev udvist god sportsmandship, når man så konkurrenten var i problemer.   

Lørdag aften var der selvfølge rytterfest, med masser af god stemning og mad med god underholdning arrangeret og årets ”Klokker blev fundet”. 

I oktober blev følskuet afholdt, hvor kåringsdommer John Siiger kom og dømte. Det var igen en hyggelig dag med stor tilslutning. Dagen startede ud med bedømmelse af alle de fine føl og plage, og efterfølgende var der frokost, og offentliggørelse af placering af alle de bedømte heste.  

I oktober blev der også prøvet noget nyt, da der blev afholdt et rytter-yogo kursus med rytteryogainstruktør Gitte V. Laursen. Selvom det var noget nyt var kurset fuldt, og var meget lærerigt for alle de deltagende rytter. Kurset bestod af at Gitte om formiddagen lavede en rytteranalyse af alle rytter, som hun så brugte om eftermiddagen, til at undervise de forskellige rytter til hest, i hvordan man som rytter kan opvarme, og hvordan man kan forbedre ens opstilling på hesten. 

Det sidste arrangement blev afholdte i december, og var et kurser med Søren Madsen. Til kurset var der desværre ingen Ægir-medlemmer tilmeldt. 

Sidste år har bestyrelsen lavet ride regler for fælles ture, da nogen har heste der godt kan li at løbe strækt og andre har heste der ikke kan li at løbe så stærkt. Så for at alle kunne føle sig trygge på rideturene i Ægir, har vi valgt at lave nogle få enkelt ride regler, så alle kan være med.

Udover kurser og stævner har vi også haft en del undervisning i det foregående år. Lonnie vadborg har undervist næsten hver torsdag. Camila Christensen (Camillia ude fra Rasmus) har kommet og undervist hver anden onsdage i en periode. Emma Munk har startere op med undervisning af junior i weekenderne.

I 2017 fik vi også penge fra SE vækstpulje til at kunne opføre vores fine tribune. Tribunen bliv officielt indviet i november, med en ridetur og efterfølgende blev der grillet pølser og brød.


Jeg kan ikke gøre formandsberetningen færdig før jeg nævner Ægirs spids kompetence ”hyggelige rideture”. Der har sidste år, som alle de andre år selvfølgelig været masse af hyggelige fælles rideture. Der har været den ugentlige ridetur, der normalt starter her hos Kent. Der har der været påsketur med efterfølgende påskefrokost og Juleridetur med æbleskiver bagefter plus nogle flere. 

Vi er det sidste år også påbegyndt at samarbejde lidt med to andre klubber Fjordur og Hrimnir for bl.a. at lave lidt fælles aktiviteter, for fx vores junior og arrangere fælles rideture. Kent og Jesper er pt dem der varetager denne opgave, med at samarbejde med de to andre klubber.  

Vi i bestyrelsen modtager gerne imput hvis der er nogen der har ideer/forslag til arrangementer i det nye år eller tænker der er noget der skal korrigeres.    

Her tilslut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne gerne takke alle de frivillige som har hjulpet til med stævner, følskue, rideture osv. Uden jer ville det ikke være muligt at kunne afholde alle disse arrangement så KÆMPE tak til jer.

Med håbet om et godt møde overgiver jeg hermed beretningen til generalforsamlingen.

 

Alle aktive medlemmer 2017

Aldersgruppe

Mandlige

Kvindelige

Total

0 - 12 år

1

 

5

 

6

 

13 - 18 år

5

 

20

 

25

 

19 - 24 år

1

 

12

 

13

 

25 - 59 år

32

 

63

 

95

 

60 – år

8

 

8

 

16

 

Alle

47

 

108

 

155

 

 

Alle aktive medlemmer 2016

Aldersgruppe

Mandlige

Kvindelige

Total

0 - 12 år

3

 

11

 

14

 

13 - 18 år

8

 

29

 

37

 

19 - 24 år

0

 

8

 

8

 

25 - 59 år

38

 

75

 

113

 

60 - år

6

 

7

 

13

 

Alle

55

 

130

 

185

 

 

 

 

 

at fra Generalforsamling 2018:

Nyhedsbrev 20. september 2017.

Så er der igen nyt fra bestyrelsen i Ægir:

Bestyrelsen ønsker alle en god fornøjelse.

 

 

Nyhedsbrev 20. maj 2017.

Så er der igen nyt fra bestyrelsen i Ægir:

·         Siden sidst har der været afholdt drive-in stævne med 25 deltagende ekvipager – en rigtig god aften og traditionen tro i øsende regnvejr.

·         I påsken var der fælles ridetur med 20 deltagere og efterfølgende god frokost.

·         Nye dommertelte/pavilloner er indkøbt og blev taget i brug ved drive-in stævnet.

·         Nye Beach flag/bannere er også indkøbt – der undersøges også om mulighed for klistermærker med Ægir-logo.

·         Arrangement omkring yoga til hest/rytter-yoga er næsten på plads - forventes afholdt i september/oktober.

·         Lær din hest Cirkustricks med Diana Schumann undersøges nærmere.

·         Der afholdes arbejdsdag lørdag den 12. august kl. 10 – her skal der males skurvogn, slåes græs, rengøres borde/stole og meget andet.

·         Vores årlig hyggestævne er planlagt til 26.-27./8.

·         Der er truffet aftale med XL-Tømmergården i Fjerritslev omkring klubjakker – se mere på hjemmesiden.

·         Der mangler medlemmer til vores juniorudvalg samt stævneudvalget, så har du lyst til at være med, kan du kontakte Jesper Nyvang 40574770 jespernyvang@hotmail.com

·         Bestyrelsen har forfattet nogle retningslinjer, som vi ønsker at der rides efter på vores fællesture – se mere på hjemmesiden og facebook.

·         På baggrund af traditionen med det dårlige vejr til vores stævner, vil bestyrelsen søge penge hjem fra diverse fonde, til at etablere en overdækket terrasse foran skurvognen.

·         Har du forslag til kurser, foredrag og andet godt, så send en mail til Lisa på aegirklub@gmail.com

·         Bestyrelsen modtager gerne ros og konstruktiv ris 😉.

Bestyrelsen ønsker alle en god weekend.

 

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 11. april 2017.

Så er det blevet tid til at vi i den nye bestyrelse udsender vores første nyhedsbrev. Vi vil her fortælle lidt om hvad der rører sig i klubben og hvad vi arbejder med, af kommende arrangementer:

·         Vi afholdte hingstetur hos Rasmus Møller fredag den 7. april. Vi var ca. 28 medlemmer der så flotte hingste, hopper mv. og der var flere der fik gjort en god handel i rideudstyrsbutikken.

·         Hver torsdag er der mellem 15 og 20 medlemmer der får undervisning af Lonnie på baneanlægget. Der drikkes efterfølgende en del kaffe, -med tilhørende hjemmebag eller hjemmebragt kage.

·         Camilla, som er ansat ved Rasmus Møller, underviser ca. hver anden onsdag og her er holdene også velbesøgt.

·         Der afholdes fælles ridetur fra Hjortdalvej 369 påskelørdag kl. 10. efter turen er klubben vært ved en let anretning – kontakt Kent på 26875434 hvis du vil med.

·         Der afholdes Drive-In stævne fredag den 28 april kl. 17, se mere på www.islaenderklubben-aegir.dk

·         Vores årlig hyggestævne er planlagt til 26-27/8 – godt vejr og telt er bestilt!

·         Der er truffet aftale med XL Tømmergården i Fjerritslev omkring klubjakker – se mere på hjemmesiden.

·         Bestyrelsen undersøger nærmere omkring en klubtøj-aftale med Gauti Rideudstyr – mere herom senere.

·         På undervisningsfronten forsøger vi at lave aftale med Helle Nielsen og Helle Brendstrup. Der vil ikke blive undervisning med Bo Sørensen i klubregi, men man er velkommen til selv at tage kontakt til ham.

·         Der vil til efteråret forsøges at lave et arrangement omkring yoga til hest -og måske noget med cirkus…

·         Der indkøbes Beach-vimpler med Ægirs logo, som kan bruges ved vores arrangementer.

·         Der er ledige pladser i de forskellige udvalg så har du lyst til at være med, kan du kontakte Jesper Nyvang 40574770 jespernyvang@hotmail.com . Udvalgene kan ses på hjemmesiden, under fanen Bestyrelsen.

·         Har du forslag til kurser, foredrag og andet godt, så send en mail til Lisa på aegirklub@gmail.com

·         Bestyrelsen modtager gerne ros og konstruktiv ris 😉.

Bestyrelsen ønsker alle en god påske!